ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Управління цим Сайтом https://vernerfit.com/ (далі – «Сайт») здійснює Фізична особа-підприємець Когут Уляна Андріївна, ІПН 3570805607, зареєстрована та діє відповідно до вимог законодавства України (далі – «Власник»).

Власник з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, у зв’язку з чим Власник прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») встановлено порядок здійснення Власником обробки персональних даних, види персональних даних, що збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Власника з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для користувача про доступ, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо цієї Політики.

Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, Сайт може надавати Користувачеві на запит додаткову та контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг та сервісів або збору та обробки Персональних даних.

ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, УМОВИ ЇХ ЗБОРУ І ЗБЕРІГАННЯ

З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Власником та користувачем, користуватиметься, користуючись даним Сайтом та/або набуваючи послуг, запропонованих на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті під час реєстрації та/або оформлення купівлі послуги, для надання яких створено Сайт надає Власнику дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, власником яких він є.

Користувач дає свою згоду Власнику та уповноваженим їм особам на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, зберігання, використання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, залишених під час використання коштів автоматизації, систематизацію та формування бази даних користувачів Сайту/сервісу, складання статистичної звітності, а також на отримання інформації про дослідження та інші пропозиції від Власника та уповноважених ним осіб. Цим Користувач надає свою згоду та дозволяє Власнику та уповноваженим їм особам обробляти свої персональні дані, у тому числі: (Ім’я; Прізвище; По батькові; Стать; Контактний телефон; Електронна пошта; Сторінки у соцмережах; Сфера діяльності).

Користувач підтверджує, що дає згоду та надає право Власнику та уповноваженим їм особам здійснювати автоматизовану та неавтоматизовану обробку, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених у анкеті з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Власник та уповноважені ним особи мають право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

Користувач підтверджує свою згоду з тим, що при фото-, відео-фіксації на платних та безкоштовних курсах/уроках Власника – надає Власнику право використовувати фото- та відео-матеріали зі своїм зображенням та голосом для створення контенту, у тому числі і не обмежуючись, для рекламних цілей.

Користувач надає Власнику згоду на обробку своїх персональних даних терміном на 5 років з дати передачі його даних Власнику. У разі, якщо після закінчення зазначеного терміну згоду на обробку персональних даних не відкликано, дія згоди пролонгується ще на 5 років. Кількість пролонгацій не обмежена.

Власник залишає за собою право використовувати надіслану інформацію вказаними вище способами без спеціального погодження з Користувачами та без виплати подальшої грошової винагороди Користувачеві.

Власник зберігає за собою право періодичного оновлення або внесення змін до вищезазначених положень в односторонньому порядку.

При використанні користувачем сервісів сайту Власником здійснюється збір, обробка та зберігання даних користувача, а саме:

Власник збирає лише ті персональні дані (наприклад, Ваше ім’я та прізвище, логін та пароль доступу, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать та ін.), які свідомо та добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних з метою використання сервісів сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої у цій Політиці мети їх обробки.

Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати Сайт під час його використання. Якщо не вказано інше, Сайт для ідентифікації Користувачів та запам’ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, яка потрібна Користувачеві. Користувачі несуть відповідальність за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що вони мають згоду третьої особи на надання Даних Власнику.

З метою забезпечення роботи Сайту та його технічного обслуговування, Сайт та будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія Сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати для цього інші Персональні дані (зокрема, IP-адресу).

Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях Власником даних у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що Сайт або послуги використовувалися неналежним чином. Користувач обізнаний, що Власник даних може бути змушений повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка Даних здійснюється з використанням комп’ютерів та (або) засобів з підтримкою інформаційних технологій (ІТ) відповідно до організаційних процедур та методів, суворо пов’язаних із зазначеними цілями. У деяких випадках Дані можуть бути доступні, крім Власника даних, певним категоріям відповідальних осіб, пов’язаних із забезпеченням функціонування Сайту (адміністрація, відділ продажу, відділ маркетингу, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (наприклад, сторонні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв’язку), яким Власник доручає, у разі потреби, виконувати функції Оброблювача даних. Перелік зазначених осіб, що оновлюється, можна в будь-який час запросити у Власника даних.

Дані обробляються в операційних офісах Власника даних та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, що займаються їхньою обробкою. За додатковою інформацією слід звертатися до Власника даних. Використання зібраних Даних Збір Даних, що стосуються Користувача, здійснюється для того, щоб дати можливість Власнику надавати послуги, а також з такою метою: аналітика, реєстрація, автентифікація. Персональні дані, що використовуються для кожної мети, описуються у відповідних розділах цього документа.

ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються до веб-браузера і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна зарахувати комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт. Найчастіше cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на Сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування Сайтом, без збору якої- чи персональної інформації.

ВАЖЛИВО

• при повторному відвідуванні користувачем сайту дані файлів cookie оновлюються;

• у більшості випадків веб-браузер за замовчуванням дозволяє автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;

• відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Сайт збирає інформацію про відвідування вами веб-сайту з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

COOKIE-ФАЙЛИ СТОРОННІХ СЕРВІСІВ І СЕРВІСІВ АНАЛІТИКИ:

Для оперативної доставки, якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті, Власник користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Google, Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші.

Як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті.
Слід звернути увагу на те, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Усі необхідні відомості про їх використання можна дізнатись, відвідавши відповідний ресурс.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Власник доводить до Вашої інформації про Ваші права як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Користувач має право в будь-який час відкликати свою згоду шляхом надсилання повідомлення Власнику, скориставшись контактними даними Власника, розміщеними на Сайті.

Користувач згоден з тим, що надані ним персональні дані будуть видалені на його письмову вимогу протягом шістдесяти (60) днів з дати отримання вимоги про їхнє знищення.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Власник даних вживає всіх комерційно обґрунтованих заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних та використання персональних даних, отриманих у процесі реєстрації або іншим вищезазначеним способом при використанні даного веб-сайту. Ми прагнемо захищати ваші персональні дані, однак ми не можемо забезпечити безпеку інформації, яку ви передаєте нам, і тому закликаємо вас вживати всіх доступних запобіжних заходів для захисту ваших персональних даних в мережі Інтернет. Для цього частіше змінюйте паролі, використовуйте комбінації літер та цифр, а також користуйтеся безпечним браузером.

БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Власник дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв’язку з чим, зі свого боку, Власник звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету та потребу у використанні чи інших сервісів Сайту.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДАНОЇ ПОЛІТИКИ

Власник даних повідомляє про право в будь-який час вносити зміни до цих правил конфіденційності персональних даних, розмістивши на цій сторінці повідомлення для Користувачів. Рекомендовано часто перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену в нижній частині сторінки. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, Користувач повинен припинити користуватися Сайтом та послугами та може вимагати, щоб Власник даних видалив його Персональні дані. Якщо не вказано інше, чинні на той момент правила забезпечення конфіденційності персональних даних поширюються на всі Персональні дані Користувачів, які має Власник даних.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Власник даних відповідає за виконання цієї політики забезпечення конфіденційності персональних даних. Власник звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності щодо персональних даних споживача у разі, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані. Власник має право поширювати персональні дані користувача у разі якщо інформація, отримана зі складу персональних даних суспільно необхідною, тобто предметом суспільного інтересу, та право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних, вимогам законодавства про персональні дані більшості країн СНД (а власник даних у розумінні відповідного законодавства є Оператором даних), вимогам законодавства Європейського Союзу та містить відомості про реалізовані Власником вимоги щодо обробки та захисту персональних даних .

ВЛАСНИК ДАНИХ

ФОП Когут Уляна Андріївна
e-mail: [email protected]